Vi är en långsiktig aktiv ägare och utvecklare av småskalig hållbar infrastruktur för energiproduktion i Norden.

LOCUS ENERGY PÅ 30 S.

Långsiktighet

Vi är en långsiktig aktiv och utvecklingsintensiv ägare av befintlig lokal hållbar infrastruktur för energiproduktion i Norden.

Systemkompetens

Vi förenar industriellt systemkunnande med marknads- och regulatorisk kompetens, finansiella lösningar samt långsiktigt institutionellt nordiskt pensionskapital.

Samverkan

Vi hjälper kommunala och privata ägare att i partnerskap driva omställningen mot en hållbar, robust och konkurrenskraftig lokal energiförsörjning.
VÅR IDÉ

Vi accelererar utvecklingen.

Att vänta på nya nationella nät och ny storskalig central energiproduktion med ännu oprövade teknologier tar ofta flera årtionden. Den snabbaste och mest hållbara vägen till ny energi är därför inte att bygga nytt – utan att skapa mer av det som redan finns.

På Locus Energy arbetar vi med lokala lösningar som skapar mer energi från befintliga anläggningar. Då skapar vi så lite koldioxidavtryck som möjligt. Och undviker samtidigt åratal av tillstånds- och byggprocesser.

En ökad investeringstakt.

Nya innovativa tekniker och lösningar skapar nya möjligheter för och regioner och kommuner samtidigt som de fordrar kapital och kompetens för att kunna realiseras.

Ofta är utmaningen större än vad befintliga ägare kan åta sig själva.

Här är Locus Energy den samarbetspartner som gör en snabbare resa möjlig än vad som kan åstadkommas med egen finansiering och kompetens. Tillsammans med nuvarande ägare genomför vi den omställningen av lokala energitillgångar och energisystem.

Energiframtiden är lokal.

Den lokala produktionen av grön energi behöver öka. Det är en nödvändighet för livskraftiga, robusta och konkurrenskraftiga samhällen.

Runtom i Norden finns industrier och samhällen som inte kan vänta längre på mer lokal elproduktion. Någon sekunds elavbrott i en processindustri kan leda till veckor av produktionsstörningar. Företag som står startklara att investera i nya verksamheter och nya jobb får skjuta planerna på framtiden på grund av brist på el. Det är inte hållbart.

Vår lösning bygger på att snabbt producera mer el från de anläggningar som redan finns.

Det grönaste är det som redan finns.

Att utnyttja befintliga energianläggningar mer effektivt, istället för att bygga nya, är det bästa sättet att klara den gröna omställningen. Då undviks stora mängder nytt byggmaterial, betong och stål som förbrukar betydande mängder koldioxid redan innan den nya anläggningen kan producera en enda kilowattimme ny el. Dessutom använder vi redan ianspråktagen mark och andra resurser på det mest effektiva sättet.

Fokus på helheten.

Vi tar ett helhetsperspektiv på det lokala energisystemet där olika energislag, producenter, leverantörer och konsumenter alltmer behöver samverka.

Vi moderniserar och uppgraderar det lokala energisystemet för att fungera med nya energikällor och nya användarmönster. Uppgradering av vattenkraft, bioeldad värme- och kraftvärme, vindkraft och elnät är Locus Energys huvudsakliga investeringsområden. Kompletterat med investeringar i till exempel energilagring i värmelager och batterier samt modern styrning och underhåll kan det lokala energisystemet klara av mycket mer än det gör idag.
SÅ STYR VI
SÅ STYR VI

Green Return Rate lika viktig som avkastning på kapital

Målet med varje investering i Locus Energy är att den gröna energiproduktionen ska öka. Genom en tydlig plan för uppgradering säkerställs att varje investerad krona gör maximal nytta både när det gäller ökad grön lokal energi och en god avkastning.
VÅR PROCESS

Den lokala utvecklingsresan.

Tillsammans med nuvarande ägare tar Locus Energy fram en stegvis plan för den lokala utvecklingsresan. Ett inledande förvärv är bara ett första steg. Minst lika viktigt är att gemensamt identifiera nödvändiga och värdehöjande tilläggsinvesteringar för att öka energiproduktionen och stabiliteten under kommande år, såsom till exempel lagring. Ytterligare steg är att identifiera möjligheter till lokal förädling av el och energi, till exempel biogas- eller vätgasproduktion. Det handlar ytterst om att skapa goda villkor för grön näringslivsutveckling och attraktiva livsmiljöer.
Skeppsbron 24, 111 30 Stockholm
© Locus Energy 2024

Jacob Jannering

Investment Associate

Jacob Jannering

Investment Associate
Började på Locus i januari 2023. Tidigare erfarenhet av managementkonsulting inom infrastruktur, fastigheter och teknologi på Priority Group. Har en kandidatexamen i företagsekonomi från Handelshögskolan i Stockholm, med en utbytestermin vid London School of Economics.

Lars Larsson

-

Lars Larsson

-
Tidigare VD på Borlänge Energi AB. Senior rådgivare på Ramböll Sverige. Vice ordförande SweBio. Tidigare vd på Partille Energi, Ale Fjärrvärme och verksamhetschef på Rabbalshede Kraft, Göteborg.

Telefon: +46 70 302 86 07

Email: lars@locus.energy

Lars Martinsson

Ordförande Locus Energy

Lars Martinsson

Ordförande Locus Energy
Lars Martinsson har en lång karriär bakom sig inom bland annat kraftindustrin och har tidigare arbetat för ABB som chef för affärsområde Power Transformers samt i internationella roller för Alstom och Consolis. Under de senaste åren har han varit rådgivare åt framför allt bolag inom cleantech, men också andra startups via KTH:s inkubator. Lars Martinsson är civilingenjör inom elektroteknik med elkraft- och fysikalisk inriktning från Kungliga Tekniska Högskolan.

Telefon: +46

Email: --

Joen Averstad

CFO & Partner

Joen Averstad

CFO & Partner
Tidigare VD på Hemcheck (Nasdaq First North). Dessförinnan managementkonsult på McKinsey & Company och Quartz (numera Bain).

- Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm

Mattias Söderqvist

Partner, Investments

Mattias Söderqvist

Partner, Investments 
Tidigare CBDO/Head of Business Development på investmentbolaget Polar Structure och Head of Business Strategy på Priority Group. Erfaren investerare som lett flertalet transaktioner inom energi, infrastruktur och teknologi de senaste åren.

- Kandidatexamen i Nationalekonomi från Lawrence University, Chicago, USA

Björn Rosengren

Co-founder & Industrial Advisor

Björn Rosengren

Co-founder & Industrial Advisor
Björn är en av ytterst få svenskar med samlad erfarenhet från toppositioner inom politik, industri och fackförereningsrörelsen. Tidigare industriminister och chef för det så kallade superdepartementet med ansvar för telekommunikation, IT, energi, utrikeshandel, regionalpolitik och arbetsmarknad. inklusive alla statligt ägda företag. Landshövding i Region Norrbotten. 13 år som senior rådgivare till Kinneviks VD.

Ordförande för bland annat Fastator, Studentbostäder i Norden, norsk-svenska handelskammaren och medgrundare av Priority.

Telefon: +46 8 661 50 47

Erik Tillberg

Co-founder & General Partner

Erik Tillberg

Co-founder & General Partner
Över 25 års internationell erfarenhet som rådgivare till ägare, styrelser och ledningar inklusive offentliga, noterade, privata och ägarledda bolag inom ett flertal branscher såsom tech & infrastruktur, energi, samhällsbyggnad, bank, professional services och konsumentvaror. Specialisering inom strategi och förändringsarbete, marknads- och investerarrelationer, public affairs och public relations. Efter forskarutbildning började Erik sin karriär i den europeiska rymdindustrin och var bland annat chef för rymdtillämpningar på Svenska Rymdaktiebolaget. Erik har grundat och varit VD för flera  internationella konsultverksamheter inom strategi och kommunikation såsom Lowe Plus (Interpublic Group, LSE), Everystone (WPP, NASDAQ NY) och Priority Group.

- Civilingenjör och tekn lic från KTH.
- Ordförande, Locus Infra AB.

Niklas Sörensen

CEO, Co-founder & General Partner

Niklas Sörensen

CEO, Co-founder & General Partner
Tidigare VD för Ramböll Sverige, Skandinaviens största tekniktjänsteföretag med över 2000 experter inom områdena Byggnader, Transport, Miljö, Energi, Vatten och Management Consulting. Tidigare var Niklas infrastrukturchef på WSP och dessförinnan SVP och divisionschef på Grontmij med ansvar för affärs- och teknikutveckling. Stor erfarenhet från nordiska energi- och infrastrukturprojekt.

- Civilingenjör Kungliga Tekniska Högskolan.