Privacy Policy för Locus Energy

På Locus Energy är vi angelägna om att skydda integriteten hos våra kunder och webbanvändare. Denna sekretesspolicy gäller all personlig information som vi samlar in genom vår webbplats och andra interaktioner med våra kunder.

Informationsinsamling och användning

Vi samlar in personlig information från våra användare när de registrerar sig på vår webbplats, samarbetar med oss eller prenumererar på vårt nyhetsbrev. Informationen vi samlar in kan inkludera men är inte begränsat till: namn, e-postadress, postadress och telefonnummer. Särskilt känslig information, som ditt personnummer, hanteras endast när det är absolut nödvändigt och med begränsad tillgång och säkerhetsåtgärder.

 

Denna information används för följande syften:

·      Genomförande och hantering av investeringar och projekt

·      Kommunikation och uppdateringar om våra gröna energiprojekt

·      Förbättring av våra tjänster och personliggörande av användarupplevelsen på vår webbplats

·      Efterlevnad av lagar och regulatoriska krav

Vi kommer inte att dela eller sälja din personliga information till tredje parter, förutom vid krav enligt lag eller för att skydda rättigheter, egendom eller säkerhet för Locus Energy eller våra kunder.


Cookies
Locus Energy använder cookiesliknande tekniker i syfte att tillhandahålla vissa funktioner på webbplatsen locus.energy samt för att förbättra vår webbplats och att leverera en bättre och mer personlig service. Informationen lagras i form av en fil innehållande krypterade inloggningsdata.

Datalagring

Vi kommer att behålla din personliga information så länge det är nödvändigt för att uppfylla syftena som beskrivs i denna sekretesspolicy eller enligt lag.

Säkerhetsåtgärder

Vi har implementerat lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda din personliga information mot obehörig eller olaglig bearbetning och mot oavsiktlig förlust, förstörelse eller skada.

Tillgång till personlig information

Du har rätt att få tillgång till, korrigera eller begära borttagning av din personliga information som vi innehar. Du kan utöva denna rätt genom att kontakta oss på contact@locus.energy

Ändringar i sekretesspolicyn

Vi äger rätten att uppdatera denna sekretesspolicy från tid till annan för att spegla ändringar i våra rutiner eller av andra operativa, juridiska eller reglerande skäl.

Kontakta oss

Om du har några frågor relaterade till vår sekretesspolicy, vänligen kontakta oss på contact@locus.energy

Denna sekretesspolicy är i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och Personuppgiftslagen (PUL) i Sverige.

Skeppsbron 24, 111 30 Stockholm
© Locus Energy 2024

Jacob Jannering

Investeringsanalytiker

Jacob Jannering

Investeringsanalytiker
Började på Locus i januari 2023. Tidigare erfarenhet av managementkonsulting inom infrastruktur, fastigheter och teknologi på Priority Group. Har en kandidatexamen i företagsekonomi från Handelshögskolan i Stockholm, med en utbytestermin vid London School of Economics.

Lars Larsson

-

Lars Larsson

-
Tidigare VD på Borlänge Energi AB. Senior rådgivare på Ramböll Sverige. Vice ordförande SweBio. Tidigare vd på Partille Energi, Ale Fjärrvärme och verksamhetschef på Rabbalshede Kraft, Göteborg.

Telefon: +46 70 302 86 07

Email: lars@locus.energy

Lars Martinsson

Ordförande Locus Energy

Lars Martinsson

Ordförande Locus Energy
Lars Martinsson har en lång karriär bakom sig inom bland annat kraftindustrin och har tidigare arbetat för ABB som chef för affärsområde Power Transformers samt i internationella roller för Alstom och Consolis. Under de senaste åren har han varit rådgivare åt framför allt bolag inom cleantech, men också andra startups via KTH:s inkubator. Lars Martinsson är civilingenjör inom elektroteknik med elkraft- och fysikalisk inriktning från Kungliga Tekniska Högskolan.

Telefon: +46

Email: --

Joen Averstad

CFO & Partner

Joen Averstad

CFO & Partner
Tidigare VD på Hemcheck (Nasdaq First North). Dessförinnan managementkonsult på McKinsey & Company och Quartz (numera Bain).

- Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm

Mattias Söderqvist

Partner, Investments & Business Development

Mattias Söderqvist

Partner, Investments & Business Development
Tidigare CBDO/Head of Business Development på investmentbolaget Polar Structure och Head of Business Strategy på Priority Group. Erfaren investerare som lett flertalet transaktioner inom energi, infrastruktur och teknologi de senaste åren.

- Kandidatexamen i Nationalekonomi från Lawrence University, Chicago, USA

Björn Rosengren

Co-founder & Industrial Advisor

Björn Rosengren

Co-founder & Industrial Advisor
Björn är en av ytterst få svenskar med samlad erfarenhet från toppositioner inom politik, industri och fackförereningsrörelsen. Tidigare industriminister och chef för det så kallade superdepartementet med ansvar för telekommunikation, IT, energi, utrikeshandel, regionalpolitik och arbetsmarknad. inklusive alla statligt ägda företag. Landshövding i Region Norrbotten. 13 år som senior rådgivare till Kinneviks VD.

Ordförande för bland annat Fastator, Studentbostäder i Norden, norsk-svenska handelskammaren och medgrundare av Priority.

Telefon: +46 8 661 50 47

Erik Tillberg

Co-founder & General Partner

Erik Tillberg

Co-founder & General Partner
Över 25 års internationell erfarenhet som rådgivare till ägare, styrelser och ledningar inklusive offentliga, noterade, privata och ägarledda bolag inom ett flertal branscher såsom tech & infrastruktur, energi, samhällsbyggnad, bank, professional services och konsumentvaror. Specialisering inom strategi och förändringsarbete, marknads- och investerarrelationer, public affairs och public relations. Efter forskarutbildning började Erik sin karriär i den europeiska rymdindustrin och var bland annat chef för rymdtillämpningar på Svenska Rymdaktiebolaget. Erik har grundat och varit VD för flera  internationella konsultverksamheter inom strategi och kommunikation såsom Lowe Plus (Interpublic Group, LSE), Everystone (WPP, NASDAQ NY) och Priority Group.

- Civilingenjör och tekn lic från KTH.
- Ordförande, Locus Infra AB.

Niklas Sörensen

CEO, Co-founder & General Partner

Niklas Sörensen

CEO, Co-founder & General Partner
Tidigare VD för Ramböll Sverige, Skandinaviens största tekniktjänsteföretag med över 2000 experter inom områdena Byggnader, Transport, Miljö, Energi, Vatten och Management Consulting. Tidigare var Niklas infrastrukturchef på WSP och dessförinnan SVP och divisionschef på Grontmij med ansvar för affärs- och teknikutveckling. Stor erfarenhet från nordiska energi- och infrastrukturprojekt.

- Civilingenjör Kungliga Tekniska Högskolan.