Energi på nära håll.
För en framtid på lång sikt.

Vi är en långsiktig aktiv ägare och
utvecklare av småskalig hållbar infrastruktur för energiproduktion i Norden.

Våra investeringsområden

Locus Energy investerar i grön energiproduktion och smarta energisystem som stärker livskvalitet, robusthet och konkurrenskraft för lokalsamhället. Vi har fokus på förvärv och utveckling av befintliga tillgångar inom vattenkraft, vindkraft, bio-eldade värme- & kraftvärmeverk och distributionsnät. Det är anläggningar som utgör basen för energiförsörjningen i lokalsamhället.

Vattenkraft

Småskaliga lokala vattenkraftverk kan ofta öka sin elproduktion med mellan 50 och 100 % – och samtidigt leva upp till moderna miljövillkor. Dessutom är de viktiga för att stärka lokal robusthet och motståndskraft.

Vindkraft

Många av dagens vindkraftverk är mer än 20 år gamla och kan genom ny teknik – så kallad re-powering – ge både mer el och skapa mindre miljöpåverkan.

Värme- & kraftvärme

Den icke utnyttjade elproduktionen i befintliga svenska bioeldade värme- och kraftvärmeverk motsvarar upp till hela två kärnreaktorer och kan relativt snabbt tas i drift.

Elnät & lagring

Nätet är en nyckel till att skapa ett hållbart lokalt energisystem. Med rätt investeringar och kundnytta i fokus skapar möjligheter för att integrera ny hållbar produktion och samtidigt hålla kostnaderna nere.
INVESTERARE

Ett samarbete med
SEB Nordic Energy.

Locus Energy är ett samägt bolag mellan Locus Infra och SEB Investment Management AB (SEB IM). SEB IM är ett helägt dotterbolag till Skandinaviska Enskilda Banken AB och en av de största kapitalförvaltarna i Norden. En central del hållbarhetsarbetet är aktivt ägarskap via samarbetspartners. Och att skapa mer grön el på lokal nivå.

Locus Energy har via SEB Nordic Energy, som etablerades 2022, tillgång till långsiktigt institutionellt kapital från nordiska institutionella investerare. Fonden är klassad som Artikel 9, enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar, SFDR, vilket innebär att den har hållbara investeringar som mål.
SÅ ARBETAR VI

Fokus

Förvärv av lokala befintliga anläggningar för energiproduktion i Norden.
Vattenkraft
Kraftvärme
Vindkraft
Elnät

Värdeskapande

Uppgradering genom investeringar i ny modern teknik och kompetens för en ännu starkare lokal elförsörjning.
Uppgradering
Optimering
Miljökrav
Förädling/innovation

Finansiering

Långsiktigt institutionellt kapital från nordiska pensionssparare via SEB Investment Management som ankarinvesterare.
Ankarinvesterare
Nordiskt kapital
Lång tidshorisont
Möjligt samägande
Skeppsbron 24, 111 30 Stockholm
© Locus Energy 2024

Jacob Jannering

Investment Associate

Jacob Jannering

Investment Associate
Började på Locus i januari 2023. Tidigare erfarenhet av managementkonsulting inom infrastruktur, fastigheter och teknologi på Priority Group. Har en kandidatexamen i företagsekonomi från Handelshögskolan i Stockholm, med en utbytestermin vid London School of Economics.

Lars Larsson

-

Lars Larsson

-
Tidigare VD på Borlänge Energi AB. Senior rådgivare på Ramböll Sverige. Vice ordförande SweBio. Tidigare vd på Partille Energi, Ale Fjärrvärme och verksamhetschef på Rabbalshede Kraft, Göteborg.

Telefon: +46 70 302 86 07

Email: lars@locus.energy

Lars Martinsson

Ordförande Locus Energy

Lars Martinsson

Ordförande Locus Energy
Lars Martinsson har en lång karriär bakom sig inom bland annat kraftindustrin och har tidigare arbetat för ABB som chef för affärsområde Power Transformers samt i internationella roller för Alstom och Consolis. Under de senaste åren har han varit rådgivare åt framför allt bolag inom cleantech, men också andra startups via KTH:s inkubator. Lars Martinsson är civilingenjör inom elektroteknik med elkraft- och fysikalisk inriktning från Kungliga Tekniska Högskolan.

Telefon: +46

Email: --

Joen Averstad

CFO & Partner

Joen Averstad

CFO & Partner
Tidigare VD på Hemcheck (Nasdaq First North). Dessförinnan managementkonsult på McKinsey & Company och Quartz (numera Bain).

- Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm

Mattias Söderqvist

Partner, Investments

Mattias Söderqvist

Partner, Investments 
Tidigare CBDO/Head of Business Development på investmentbolaget Polar Structure och Head of Business Strategy på Priority Group. Erfaren investerare som lett flertalet transaktioner inom energi, infrastruktur och teknologi de senaste åren.

- Kandidatexamen i Nationalekonomi från Lawrence University, Chicago, USA

Björn Rosengren

Co-founder & Industrial Advisor

Björn Rosengren

Co-founder & Industrial Advisor
Björn är en av ytterst få svenskar med samlad erfarenhet från toppositioner inom politik, industri och fackförereningsrörelsen. Tidigare industriminister och chef för det så kallade superdepartementet med ansvar för telekommunikation, IT, energi, utrikeshandel, regionalpolitik och arbetsmarknad. inklusive alla statligt ägda företag. Landshövding i Region Norrbotten. 13 år som senior rådgivare till Kinneviks VD.

Ordförande för bland annat Fastator, Studentbostäder i Norden, norsk-svenska handelskammaren och medgrundare av Priority.

Telefon: +46 8 661 50 47

Erik Tillberg

Co-founder & General Partner

Erik Tillberg

Co-founder & General Partner
Över 25 års internationell erfarenhet som rådgivare till ägare, styrelser och ledningar inklusive offentliga, noterade, privata och ägarledda bolag inom ett flertal branscher såsom tech & infrastruktur, energi, samhällsbyggnad, bank, professional services och konsumentvaror. Specialisering inom strategi och förändringsarbete, marknads- och investerarrelationer, public affairs och public relations. Efter forskarutbildning började Erik sin karriär i den europeiska rymdindustrin och var bland annat chef för rymdtillämpningar på Svenska Rymdaktiebolaget. Erik har grundat och varit VD för flera  internationella konsultverksamheter inom strategi och kommunikation såsom Lowe Plus (Interpublic Group, LSE), Everystone (WPP, NASDAQ NY) och Priority Group.

- Civilingenjör och tekn lic från KTH.
- Ordförande, Locus Infra AB.

Niklas Sörensen

CEO, Co-founder & General Partner

Niklas Sörensen

CEO, Co-founder & General Partner
Tidigare VD för Ramböll Sverige, Skandinaviens största tekniktjänsteföretag med över 2000 experter inom områdena Byggnader, Transport, Miljö, Energi, Vatten och Management Consulting. Tidigare var Niklas infrastrukturchef på WSP och dessförinnan SVP och divisionschef på Grontmij med ansvar för affärs- och teknikutveckling. Stor erfarenhet från nordiska energi- och infrastrukturprojekt.

- Civilingenjör Kungliga Tekniska Högskolan.