Vi investerar i befintliga tillgångar som har potential att producera mer grön el till lokalsamhället.

Vatten, vind, kraftvärme och elnät

Alla våra lösningar handlar om att skapa mer grön energi till lokalsamhället från befintliga anläggningar. Utifrån en tydlig plan uppgraderar Locus Energy anläggningen för att kunna leverera mer lokal energi redan på kort sikt under kommande 5 år. Samt leva upp till högt ställda miljökrav för kommande 50 år.

Vi investerar företrädesvis i äldre anläggningar som går att uppgradera och har potential genom sitt fördelaktiga geografiska läge. Det är där Locus Energys kompetens och kapital kan göra mest nytta.

Vattenkraft

Många av vattenkraftverken i Norden planerades och byggdes för flera decennier sedan – eller ännu längre. Vi jobbar med uppgraderingar för att möta nya högt ställda krav och framtidssäkra driften för kommande generationer. Det handlar om en helhetssyn i avvägningar mellan miljönytta och ökad lokal energiförsörjning. Investeringar i nya generatorer, digital styrning och batterilagring skapar ännu mer grön el ur vattenflödet. Med åtgärder som nya fiskpassager för upp- och nedströms vandrande fisk, förbättrad styrning av flöden och vattennivåer samt rening av bottensediment miljöanpassas vattenkraftverken för att möta bestämmelserna i miljöbalken.

Vindkraft

Många av Sveriges vindparker är idag över 20 år gamla. Den tidens teknik är idag föråldrad och moderna verk kan producera många gånger mer el på samma yta. All vindkraft byggd innan 2015 skall ersättas innan 2040, en process som bara har börjat. Flera av de tidigaste vindkraftverken är dessutom byggda på Sveriges bästa vindlägen. Med ny teknik kan elproduktionen på dessa platser ökas väsentligt på ett resurseffektivt sätt. Vi jobbar med investeringar i nya effektiva turbiner och batterilagring för att jämna ut variationer mellan produktion och konsumtion. I högsta möjliga utsträckning återanvänds befintliga fundament och master för att reducera klimatpåverkan.

Värme- och kraftvärme

En stor andel kommuner i Norden saknar egen lokal planerbar elförsörjning. Genom uppgraderingar av befintliga lokala fjärrvärmeverk skapar vi lösningar som gör att verken producerar inte bara värme utan också el. Sveriges kraftvärmeverk har kapacitet att producera mycket mer el. Vi uppgraderar befintliga värmeverk med ångpannor, turbiner och värmelager som skapar moderna kraftvärmeverk som bidrar med mer lokal elproduktion.

Elnät & lagring.

Konsumenter och företag ställer allt högre krav på det lokala energisystemet. Med ny teknik som lagring och smarta nät blir det lokala energisystemet allt viktigare för att tillgodose kraven på stabil och kostnadseffektiv grön energiförsörjning. Eftersom Locus Energy är en helt leverantörsoberoende aktör så står vi fria från alla partsintressen och förordar inte någon teknik framför den andra. Vi är teknik- och lösningsneutrala och kan tillsammans med våra experter göra en helhetsbedömning av vilka investeringar som skapar mest lokalt värde ur både ett energi- och miljöperspektiv.

"

En partner kan bidra med erfarenhet och kompetens och att dela på kostnader och investeringar som gör vårt lokala energibolag än mer effektivt.

– Kommunstyrelsens ordförande i mellansvensk kommun, 2022
Skeppsbron 24, 111 30 Stockholm
© Locus Energy 2024

Jacob Jannering

Investeringsanalytiker

Jacob Jannering

Investeringsanalytiker
Började på Locus i januari 2023. Tidigare erfarenhet av managementkonsulting inom infrastruktur, fastigheter och teknologi på Priority Group. Har en kandidatexamen i företagsekonomi från Handelshögskolan i Stockholm, med en utbytestermin vid London School of Economics.

Lars Larsson

-

Lars Larsson

-
Tidigare VD på Borlänge Energi AB. Senior rådgivare på Ramböll Sverige. Vice ordförande SweBio. Tidigare vd på Partille Energi, Ale Fjärrvärme och verksamhetschef på Rabbalshede Kraft, Göteborg.

Telefon: +46 70 302 86 07

Email: lars@locus.energy

Lars Martinsson

Ordförande Locus Energy

Lars Martinsson

Ordförande Locus Energy
Lars Martinsson har en lång karriär bakom sig inom bland annat kraftindustrin och har tidigare arbetat för ABB som chef för affärsområde Power Transformers samt i internationella roller för Alstom och Consolis. Under de senaste åren har han varit rådgivare åt framför allt bolag inom cleantech, men också andra startups via KTH:s inkubator. Lars Martinsson är civilingenjör inom elektroteknik med elkraft- och fysikalisk inriktning från Kungliga Tekniska Högskolan.

Telefon: +46

Email: --

Joen Averstad

CFO & Partner

Joen Averstad

CFO & Partner
Tidigare VD på Hemcheck (Nasdaq First North). Dessförinnan managementkonsult på McKinsey & Company och Quartz (numera Bain).

- Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm

Mattias Söderqvist

Partner, Investments & Business Development

Mattias Söderqvist

Partner, Investments & Business Development
Tidigare CBDO/Head of Business Development på investmentbolaget Polar Structure och Head of Business Strategy på Priority Group. Erfaren investerare som lett flertalet transaktioner inom energi, infrastruktur och teknologi de senaste åren.

- Kandidatexamen i Nationalekonomi från Lawrence University, Chicago, USA

Björn Rosengren

Co-founder & Industrial Advisor

Björn Rosengren

Co-founder & Industrial Advisor
Björn är en av ytterst få svenskar med samlad erfarenhet från toppositioner inom politik, industri och fackförereningsrörelsen. Tidigare industriminister och chef för det så kallade superdepartementet med ansvar för telekommunikation, IT, energi, utrikeshandel, regionalpolitik och arbetsmarknad. inklusive alla statligt ägda företag. Landshövding i Region Norrbotten. 13 år som senior rådgivare till Kinneviks VD.

Ordförande för bland annat Fastator, Studentbostäder i Norden, norsk-svenska handelskammaren och medgrundare av Priority.

Telefon: +46 8 661 50 47

Erik Tillberg

Co-founder & General Partner

Erik Tillberg

Co-founder & General Partner
Över 25 års internationell erfarenhet som rådgivare till ägare, styrelser och ledningar inklusive offentliga, noterade, privata och ägarledda bolag inom ett flertal branscher såsom tech & infrastruktur, energi, samhällsbyggnad, bank, professional services och konsumentvaror. Specialisering inom strategi och förändringsarbete, marknads- och investerarrelationer, public affairs och public relations. Efter forskarutbildning började Erik sin karriär i den europeiska rymdindustrin och var bland annat chef för rymdtillämpningar på Svenska Rymdaktiebolaget. Erik har grundat och varit VD för flera  internationella konsultverksamheter inom strategi och kommunikation såsom Lowe Plus (Interpublic Group, LSE), Everystone (WPP, NASDAQ NY) och Priority Group.

- Civilingenjör och tekn lic från KTH.
- Ordförande, Locus Infra AB.

Niklas Sörensen

CEO, Co-founder & General Partner

Niklas Sörensen

CEO, Co-founder & General Partner
Tidigare VD för Ramböll Sverige, Skandinaviens största tekniktjänsteföretag med över 2000 experter inom områdena Byggnader, Transport, Miljö, Energi, Vatten och Management Consulting. Tidigare var Niklas infrastrukturchef på WSP och dessförinnan SVP och divisionschef på Grontmij med ansvar för affärs- och teknikutveckling. Stor erfarenhet från nordiska energi- och infrastrukturprojekt.

- Civilingenjör Kungliga Tekniska Högskolan.